*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


نهنگ آبی بزرگ ترین قلب رادر میان

جانوران دارد. اندازه قلب این جانور به

اندازه یک خودروی فولوکس قورباغه ای

است. قلب این جانور حدود 600 کیلو گرم

وزن دارد و ضربان قلب آن را میتوان از فاصله

3 کیلومتری شنید.