برای ساخت بنر ابتدا لینک زیر را

با نام همه چیز از همه جا لینک کنید.

http://0mehdi0.mihanblog.com/


نمونه افقی (468 در60)

نمونه عمودی (120 در 240)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات زیر را در قسمت نظرات همین پست

ارسال کنید.


1- ثابت یا متحرک بودن بنر


2 - موضوع و نام وبلاگتان


3 - متن بنر


4 - رنگ زمینه ی بنر


5 - در بنر عکس وجود داشته باشد


6- سایز بنر( 120در240 نمونه دو | 648در60 نمونه یک )


 اگر سایز دیگری می خواهید ذکر کنید.


بنر به ایمیل شما فرستاده می شود.