*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*در مناطقی که اکنون معادن زغال سنگ وجود دارد،

مثل البرز، مرکزی، کرمان و شرق ایران، در دوره

دایناسـورها جنگل های مردابی وجود داشته و در این

جنگل ها دایناسـورها  زندگـی می کردند. بنابراین اگر

به اندازه کافی در این رسوبات زغال سنگ دار به دنبال

دایناسـور بگردیم، ممکن است دایناسور هم پیدا کنیم.