*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


آیا حیوانات هم می توانند زمان را درک کنند ؟!؟!؟ 


همه ی حیوانات مگر حیوانات خیلی ابتدایی رفتارشان را در بازه های زمانی مشخص تغییر میدهند.

 به علاوه اغلب آن ها میتوانند از گذشته درس بگیرند و به خاطر بسپارند.تحقیقات روی موش ها ، 

کبوتر ها و میمون ها نشان داده که حیوانات میتوانند این  موضوع را به خاطر بیاورند که هر واقعه

 چه مدت پیش رخ داده است؛اما نمیتوانند این زمان را نام گذاری کنند. ممکن است این موضوع به 

خاطر عدم توانایی زبانی و شمارشی در این جانوران باشد. اما تحقیقات بیشتر نشان داده است که

 حتی انسان ها هم پیش از 4 سالگی حس تقویمی ندارند . شاید دلیل دیگر این موضوع این باشد که 

افق زمانی جانوران بسیار نزدیک تر است تا افق زمانی یک انسان . در حالت کلی آن ها افق

 شمارشی نزدیک تری هم دارند. اگر به یک میمون حق انتخاب میان 1 و 2 موز داده شود ، 2 موز

 را انتخاب می کند؛ اما اگر حق انتخاب میان 5 یا 10 موز داده شود فرقی میان آن ها قائل نمیشود.

 این میمون ها فردا دوباره گرسنه خواهند شد؛ اما باز هم به فکر انتخاب موز های بیشتر برای ذخیره 

نمی افتند.