*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


به دلیل گرمای دائمی و فضای بسته و رطوبت نسبی

 ناشی از تعرق بدن، میزان باکتری های بیماری زایی

که در تلفن همراه شما زندگی می کنند، حتی از کاسه

توالت هم بیشتر است!