*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
کوسـه نهنـگ بزرگ تررین ماهی جهان است. این کوسه غول آسا

می تواند تا 13 متر طول داشته باشد ولی بر خلاف نام ترسناک و

اندازه بزرگـش حیوانی بسـیار بی آزار و دوست داشتنـی است.

کوسه نهنگ مثل نهنگ ها از پلانگتون تغذیه می کند و به خاطر

 اندازه بزرگش ترسی  از موجودات دیگر ندارد و همیشه آرام در

اقیانوس شنا می کند و پلانگتونش را می خورد.