دانستنی هایــی در مورد بـــدن

*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


 سلول های پوشش دیواره روده باریک فقط 6 روز زنده می مانند وسپس از دیواره روده جدا می شوند.

• سلول های بشره ی پوست حدود 25 روز عمر می کنند بعد می افتند.

• گلبول های قرمز خون حدود 120 روز عمر می کنند.

• سلول های کبد حدود 500 روز عمر می کنند.

• سلول های استخوان تا چند سال نیز عمر می کنند.

• بسیاری از سلول های مغزی در تمام طول عمر فرد زنده اند.

• برای حمل اکسیژن در سراسر بدن ، روزانه 170 میلیارد گلبول قرمز تولید می شود.

• هنگام مبارزه با بیماری ها روزانه 10 میلیون گلبول سفید در خون تولید می شود.

• طول لوله باریک حدود 5 متر است.

• ناخن های انگشتان دست در هر ماه حدود 5 میلیمتر رشد می کنند.

• ناخن انگشتان دست، 4 بار سریع از ناخن انگشتان پا رشد می کنند.

• ناخن ها در تابستان سریع تر از زمستان رشد می کنند.

• ناخن دست راست راست دست ها و ناخن دست چپ چپ دست ها سریع تر رشد می کند.

• سلول های عصبی یا نورون ها، دراز ترین سلول های بدن هستند. 

• پیام های عصبی، با سرعتی بیشتر 400 کیلومتر در ساعت در طول سلول های انتقال می یابند.

• با قرار دادن سلول های عصبی در امتداد یک دیگر، رشته ای به طول 75 کیلومتر درست می شود.

• مغز از بیش از 100 میلیون میلیون سلول عصبی ساخته شده است.

• اگر چه مغز 2 درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد، امّـا 20 درصد از اکسیژن مصرفی بدن و 20 درصد از انرژی 

ذخیره شده بدن در مغز مصرف می شود و 15 درصد خون بدن در مغز جریان دارد.

• تعداد تفس (دم و باز دم) در هر روز به 2500 بار می رسد.در این مدت 12500 لیتر هوا بین شش ها و محیط مبادله

 میشود.

• مو های شما در هر ماه حدود 2/1 سانتی متر رشد می کنند.

• اگر موها کوتاه نشوند، معمولاً رشد آن ها بعد از رسیدن به طول 60 سانتی متر متوقف می شود.

• یک فرد در طول  زندگی خود به طور معمول 30 تن غذا می خورند.