*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*
چرا پوست سیب کنده شده قهوه ای میشود؟

وقتی پوست سیب را می کنیم یا آن را می بریم آنزیمی به نام (پلی فنل اکسیداس)

 ازسلول ها ی آن آزاد می شود. 

هوا روی این آنزیم تاثیر می گزارد وسیب که پلی فنل نام داردعمل می کند. در

 نتیجه واکنش بین ای دو ماده سیب قهوه ای می شود.موز ، هلو و گیلاس هم 

پلی فنل اکسیداس دارند. اما مرکبات فاقد چنین ماده ای هستند. به همین دلیل وقتی

 پرتقال یا لیمو را می بریم قهوه ای نمی شوند.