*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*واقعیت اول : بیشتر وزن مغز را آب تشکیل می‌دهد و بخش جامد عمدتا از جنس چربی است


واقعیت دوم: 160,000 کیلومتر رگ‌خونی در مغز وجود دارد


واقعیت سوم: مغز شما بین 10 تا 23 وات برق تولید می‌کند


واقعیت چهارم: استفاده از غذای سالم هوش را افزایش می‌دهد


واقعیت پنجم: هر فکری که می‌کنید یک اتصال عصبی جدید در مغزتان ایجاد می‌کند


واقعیت ششم: یک فرد معمولی روزانه 70 هزار فکر انجام می‌دهد


واقعیت هفتم: خندیدن فرایند پیچیده‌ای است و از 5 بخش مغز استفاده می‌کند


واقعیت هشتم: تردستی موجب تغییرات سریع در مغز می‌گردد


واقعیت نهم: مغز توانایی احساس درد را در هیچ صورتی ندارد


واقعیت دهم: ارتفاع مغز انسان 9.3 سانتی متر است