(بزرگ تر از حد معمول در دنیای  مواد)

*برای مشاهده به ادامه مطلب بروید*


بزرگ ترین جارو دسته دار*

در 3 ژانویه 2002 م. یک جاروی دسته دار به طول 22/19 متر

توسـط شرکـت کمیناتو فِـستگیا مِنتی (اتالـیا) ساخته شـده . دسته این
 
جارو 12/11 متر طول داشـت.


* بزرگ ترین بشقاب سرامیکی*

ایـن بشقاب سرامیکی توسط انجـمن طراحی شهر ایناتـسو ژاپن در

14 آگوست 1996 م. ساخته شده و2/8 متر قطر دارد این بشقاب

از 1220 کیلو گرم سفال ساخته شده.خشک شدن آن قبل از نقاشی

5 ماه به طول انجامیده و برای پختن آن هفت روز آن رادر کوره 

قرار داده اند.


* بزرگ ترین طبل*

این طبـل توسـط شرکت آسانتایکو ساخته شده . وزن این طبـل 2

 تن و قطر و ارتفاع آن نیز به ترتیب 4/80 و 4/95 سانتی متر

است .قسمت پایین این طبل از چوب سرو ژاپن و چرم ساخته شده

این طبل  در ژانویه 2001 م. کامل شد .


بزرگ ترین فلوت*

بزرگ ترین فلوت قابل استفاده 1/52 متر طول و 8/89 سانتـی

متر قطر دارد که در سال 1996 م. ساخته شده .


 *بزرگ ترین خود نویس*


خودنویسی که توسط زبیگنوروزانک (لهستان) در سال 1991 م. 

ساخته شد 2/22 متر طول ، 11 سانتی متر قطر و یک نوک 48

سانتی متری داشت . وزن این خودنویس با جوهر 9/5 کیلو گرم و

بدون جوهر 3/2 کیلو گرم بود .


*بزرگ ترین ساعت شنی*

بزرگ ترین ساعت شنی 1/06 متر بلندی و 38 سانتی متر قطر 

دارد . این ساعت شنی که توسط باب سیسکل (آمریکایی) ساختـه 

شد 29/4 کیلو گرم شن دارد 8 ساعت زمان لازم است تا شن های

این ساعت به طور کامل جابجا شوند .


* بزرگ ترین قلک*

قلکی به نام خوک صورتی که در 8 نوامبر 2002 م. اندازه گیری 

شد 3/28 متر طول ، 5 متر درازا و7/9 متر قطر داشت. خوک 

صورتی متعلق است به سی مایکل داونپورت امریکایی .


* بزرگ ترین حلقه گل*

در 25 نوامبر 2002 م. حلقه گل به قطر 50 متر توسط اوتر 

زونتروم هنکسبوتل و لندفراون اسینهاگز از چوب کاج ساخته

 شد.